ZLINER s.r.o.
Třída T. Bati 283
761 12 Zlín

Kontakt

Odbornou konzultaci Vám poskytne a konkrétní nabídku vyhotoví kterýkoli z našich autorizovaných prodejců Fiat.

 Fleet Manager Fiat:

Viktor Slavík
mobil:+420 734 526 012
email: viktor.slavik@fiat.com